Cinematic Poland | Wieża. Jasny dzień (2017)

Cinematic Poland: Wieża. Jasny Dzień (2017), reż. Jagoda Szelc, thriller, psychologiczny, Polska, 106 min.

Na parę dni przed uroczystością Komunii Świętej – małżeństwo Mulę i Michała z kilkuletnim dzieckiem Niną odwiedza niecodzienny gość: niewidziana przez rodzinę od lat młodsza siostra Muli – Kaja, która jest biologiczną matką dziewczynki. Czy Kaja będzie starała się odzyskać dziecko? Rodzinie jej zachowanie wydaje się co raz bardziej dziwne. Wokół także dochodzi do wydarzeń, które trudno wyjaśnić.  Kościelna uroczystość się zbliża, a atmosfera między siostrami gęstnieje.  Wkrótce ma się okazać, że powód powrotu Kai jest zupełnie inny.

Film z angielskimi napisami. Wstęp bezpałtny.

Prelekcja: dr Joanna Sarbiewska. Pracuje w Instytucie Badań nad Kulturą Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmuje się filozofią mistyki, kultury, filmu i mediów w perspektywie fenomenologicznej i postsekularnej. Jej ostatnie badania koncentrują się wokół dekonstrukcji jako nowej fenomenologii rozpatrywanej w kontekście postsekularnego „ponownego odczytania” wydarzenia kenozy w ujęciu mistyki apofatycznej oraz jego aplikacji na gruncie trans-racjonalnej ontologii i kultury technologicznej. Autorka książki Ontologia i estetyka filmowych obrazów Wernera Herzoga oraz wielu artykułów naukowych. Nakręciła film Oglądy, oparty na motywach opowiadania Pokój Jean-Paula Sartre’a. Była prezesem gdańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami oraz wiceprezesem Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego. Prelegentka na konferencjach międzynarodowych (organizowanych m.in. przez European Academy of Religion, Society for the Phenomenology of Religious Experience, International Federation of Philosophical Societies, European Network for Cinema and Media Studies).

Cinematic Poland to inicjatywa Centrum Filmowego UG, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Biura Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Gdańskiego – jednostki powołanej do współpracy z zagraniczną częścią społeczności akademickiej. Jednym z jej zadań jest przybliżanie cudzoziemcom polskiej kultury, w tym historii polskiej kinematografii. Dzięki Cinematic Poland zagraniczni studenci i pracownicy będą mieli okazję obejrzeć zarówno filmy należące do klasyki kina, jak i współczesne produkcje.

Tower. A Bright Day, 2017, dir. Jagoda Szelc, drama, mystery, Poland, 106 min.

Mula lives with her family in the country. Just before her daughter’s First Holy Communion, Mula’s long lost sister pays them a visit. The family believes in reconciliation, but Mula has her reasons to feel afraid of Kaja.

Movie with English subtitles. Free entry.

Cinematic Poland is an initiative of the Andrzej Wajda Film Center of the University of Gdansk, Medical University of Gdansk and the International Office of the University of Gdańsk, an unit established to cooperate with the foreign part of the academic community. One of its tasks is to familiarize foreigners with Polish culture, including the history of Polish cinematography. Thanks to Cinematic Poland, foreign students and employees will have the opportunity to watch both classic films and contemporary productions.

Udostępnij to wydarzenie
Szczegóły wydarzenia