Cinematic Poland | Cold War (2018) / Zimna wojna

Cinematic Poland: Cold War (2018), dir. Paweł Pawlikowski, melodrama, Poland, France, Great Britain, 90 min.

Cold War is a passionate love story between two people of different backgrounds and temperaments, who are fatefully mismatched and yet condemned to each other. Set against the background of the Cold War in the 1950s in Poland, Berlin, Yugoslavia and Paris, the film depicts an impossible love story in impossible times.

Cold War was Poland’s Oscar candidate in 2019, where it received three nominations: for Best Foreign Language Film of the Year, for Best Director (Paweł Pawlikowski) and for Best Cinematography (Łukasz Żal). Paweł Pawlikowski was awarded the Palme d’Or at the Cannes International Film Festival for Best Director. The film also received the most important award at the Polish Feature Film Festival in Gdynia, the Golden Lions.

Movie with English subtitles. With a lecture by prof. Mirosław Przylipiak.

Cinematic Poland is an initiative of the Andrzej Wajda Film Center of the University of Gdańsk and the International Office of the University of Gdańsk, an unit established to cooperate with the foreign part of the academic community. One of its tasks is to familiarize foreigners with Polish culture, including the history of Polish cinematography. Thanks to Cinematic Poland, foreign students and employees will have the opportunity to watch both classic films and contemporary productions.

Cinematic Poland: Zimna wojna (2018), reż. Paweł Pawlikowski, melodramat, Polska, Francja, Wielka Brytania, 90 min.

Historia trudnej miłości dwojga ludzi, którzy nie umieją żyć bez siebie, ale równocześnie nie potrafią być razem. Wydarzenia pokazane w Zimnej wojnie rozgrywają się w latach 50. i 60. XX wieku, w Polsce i budzącej się do życia Europie, a w ich tle wybrzmiewa wyjątkowa ścieżka dźwiękowa, będąca połączeniem polskiej muzyki ludowej z jazzem i piosenkami paryskich barów minionego wieku.

Zimna wojna była polskim kandydatem do Oscara w 2019 roku, gdzie otrzymała trzy nominacje w trzech kategoriach: dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego, dla najlepszego reżysera (Paweł Pawlikowski) i za najlepsze zdjęcia (Łukasz Żal). Paweł Pawlikowski został nagrodzony Złotą Palmą na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes za reżyserię. Film otrzymał także najważniejszą nagrodę na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, czyli Złote Lwy.

Film z angielskimi napisami. Z prelekcją prof. Mirosława Przylipiaka.

Cinematic Poland to inicjatywa Centrum Filmowego UG, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Biura Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Gdańskiego – jednostki powołanej do współpracy z zagraniczną częścią społeczności akademickiej. Jednym z jej zadań jest przybliżanie cudzoziemcom polskiej kultury, w tym historii polskiej kinematografii. Dzięki Cinematic Poland zagraniczni studenci i pracownicy będą mieli okazję obejrzeć zarówno filmy należące do klasyki kina, jak i współczesne produkcje.

Udostępnij to wydarzenie
Szczegóły wydarzenia